Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perioperativ vård och intensivvård

Daniel Törnberg, med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@regionstockholm.se

Jonas Berner, med dr, överläkare
ME Barn perioperativ medicin och intensivvård
Funktion Barn PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Christensson, överläkare
ME Perioperativ medicin Solna, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Andreas Gidlöf, med dr, överläkare
ME Intensivvård Thoraxkirurgi, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Maria Juhasz Haverinen, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Åke Norberg, docent, överläkare
ME Perioperativ medicin Huddinge, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Marianne Segander, leg apotekare
Produktion och verksamhetsanalys, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
Anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Lars Sundholm, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Martin Sundström Rehal, med dr, specialistläkare
ME Intensivvård Thoraxkirurgi, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset