Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärta och reumatiska sjukdomar

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Lena Bäckström, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral

Per Fürst, överläkare
Palliativ vård, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
Spondartritsjukdomar, Medicinsk enhet Gastro hud reuma
Karolinska universitetssjukhuset

Karl Åke Jansson, docent, överläkare
Tema Akut och reparativ medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Marika Kvarnström, med dr, överläkare
Centrum för reumatologi
Akademiskt specialistcentrum, SLSO

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
Smärta barn, Medicinsk enhet PMI-Barn perioperativ
Karolinska universitetssjukhuset

Jan Persson, med dr, överläkare
Medicinsk enhet PMI-Barn perioperativ
Karolinska universitetssjukhuset

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare,
Högspecialiserad smärtvård, Medicinsk enhet Intensivvård,
och thoraxoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
Högspecialiserad smärtvård, Medicinsk enhet intensivvård
och thoraxoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset