Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärta och reumatiska sjukdomar

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Lena Bäckström, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral

Christine Fransson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Per Fürst, överläkare
Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
Spondartritsjukdomar, Medicinsk enhet Gastro, hud och reuma
Karolinska universitetssjukhuset

Karl Åke Jansson, docent, överläkare
Tema Akut och reparativ medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
Smärta barn, Medicinsk enhet Barn perioperativ medicin
och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset

Jan Persson, med dr, överläkare
Högspecialiserad smärtvård, Medicinsk enhet intensivvård
och thoraxoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare,
Medicinsk enhet Intensivvård och thoraxoperation, PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Bo Ringertz, docent, överläkare
Artritsjukdomar, Medicinsk enhet Gastro, hud och reuma
Karolinska universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
Högspecialiserad smärtvård, Medicinsk enhet intensivvård
och thoraxoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset