Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Maria Rotzén Östlund, med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow
, med dr, överläkare
Capio vårdcentral Rågsved

Isabella Ekheden, med dr, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Marta Granström, professor emeritus, överläkare
Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi
Karolinska universitetssjukhuset

Helena Hervius Askling, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Monika Jädersten, skolsköterska
Enheten för elevhälsa
Skolhälsovården Stockholms stad

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats, Huddinge kommun

Helena Martin
, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, skolöverläkare
Internationella Engelska skolan

Sahar Nejat, specialistläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
Barnonkologi, Medicinsk enhet Högspecialiserad barnmedicin 1
Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Siobhan Wallhuss, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Katarina Widgren, specialistläkare
Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Veronica Woxén
, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm