Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Maria Rotzén Östlund, med dr, smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@regionstockholm.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow, med dr, överläkare
Capio vårdcentral Rågsved

Anna Granqvist, skolläkare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Marta Granström, professor emeritus, överläkare
ME Klinisk mikrobiologi
Karolinska universitetssjukhuset

Helena Hervius Askling, med dr, överläkare
ME Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Monika Jädersten, skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats, Järfälla kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun

Helena Martin, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, specialistläkare
ME Högspecialiserad barnmedicin 2
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
samt Internationella Engelska skolan

Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare, folkhälsovetare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
Barnonkologi, ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, folkhälsovetare
Liljeholmens vårdcentral

Siobhan Wallhuss, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm