Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Onkologiska och hematologiska sjukdomar

Johan Falkenius, med dr, bitr överläkare, ordförande,
PF Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset
johan.falkenius@sll.se

Alan Fotoohi, med dr, specialistläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Theodoros Foukakis
, docent, överläkare
PF Bröstcentrum, PO Bröstendokrina tumörer och sarkom
Karolinska universitetssjukhuset

Karin Holmsten, bitr överläkare
Kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Elin Jerremalm, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marita Lagergren Lindberg, med dr, överläkare
Palliativa vårdenheten, Byle Gård

Pehr Lind, docent, överläkare
Onkologkliniken, Södersjukhuset

Per Ljungman,
professor, överläkare
PO Cellterapi och allogen stamcellstransplantation
Karolinska universitetssjukhuset

Sven-Åke Lööv, processledare cancerläkemedel
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ludvig Petersson, med dr, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Ryd-Ausén,
sjuksköterska
Onkologisk mottagning, Capio S:t Görans sjukhus

Kristina Sonnevi, med dr, överläkare
PF lymfom, Karolinska universitetssjukhuset

Stefan Söderhäll
, med dr, överläkare
PF Barnonkologi, Karolinska universitetssjukhuset och
Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland

Beatrice Tinge, överläkare
Onkologienheten, Visby lasarett