Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Maria Rotzén Östlund, med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow
, med dr, överläkare
Capio vårdcentral Rågsved

Isabella Ekheden, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Moa Grahm, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marta Granström
, professor emeritus, överläkare
FO Klinisk mikrobiologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Giselle Hedberg, barnsjuksköterska, skolsköterska
Skolhälsan, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Ylva Karlsson, med dr, skolläkare
Järfälla kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Lars Lindqvist, adj professor, överläkare
PO Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats, Huddinge kommun

Helena Martin
, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, skolöverläkare
Internationella Engelska skolan

Sahar Nejat, specialistläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
PO Högspecialiserad barnkirurgi och medicin
Karolinska universitetssjukhuset

Johanna Rubin,
med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Charlotta Rydgård,
bitr överläkare
PO Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Christine Sjöblom
, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Katarina Widgren, specialistläkare
PF Akuta infektioner, Karolinska universitetssjukhuset

Veronica Woxén
, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Åke Örtqvist, docent, överläkare
Smittskydd Stockholm