Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Maria Rotzén Östlund, med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow
, med dr, överläkare
Capio vårdcentral Rågsved

Isabella Ekheden, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Marta Granström, professor emeritus, överläkare
FO Klinisk mikrobiologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats, Huddinge kommun

Helena Martin
, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, skolöverläkare
Internationella Engelska skolan

Sahar Nejat, specialistläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
PO Högspecialiserad barnkirurgi och medicin
Karolinska universitetssjukhuset

Johanna Rubin,
med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Charlotta Rydgård,
bitr överläkare
PO Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Christine Sjöblom
, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Siobhan Wallhuss, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Katarina Widgren, specialistläkare
PF Akuta infektioner, Karolinska universitetssjukhuset

Veronica Woxén
, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Åke Örtqvist, docent, överläkare
Smittskydd Stockholm