Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

LOK

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedels­kommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom läkemedelskommittéernas nationella nätverk, LOK, samverkar alla landets läkemedelskommittéer med en bred ansats kring strategiskt viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

De sjukvårdsregionala kontaktpersonerna i LOK:s arbetsutskott är kontaktpersoner för läkemedelsfrågor inom regionernas system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Kontakt

Ordförande LOK

Mårten Lindström

Läkemedelskommittén i Jönköping

marten.lindstrom@rjl.se


Sjukvårdsregionala kontaktpersoner i arbetsutskottet