Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Läkemedelskommittén
  • / LOK
  • / Rekommendation kring användning av tocilizumab (RoActemra) vid reumatologiska tillstånd under pågående bristsituation

Rekommendation kring användning av tocilizumab (RoActemra) vid reumatologiska tillstånd under pågående bristsituation

Publicerat 2021-10-08

LOK har i samråd med NPO reumatiska sjukdomar tagit fram en rekommendation för användning av tocilizumab (RoActemra) vid reumatologiska tillstånd under pågående bristsituation.

Tillgången på tocilizumab (RoActemra) riskerar att vara mycket begränsad under flera månader framöver. Det gäller främst den intravenösa beredningen, medan bristen på subkutan beredning sannolikt blir mindre omfattande.

Den subkutana beredningen används vid reumatologiska tillstånd. Den intravenösa beredningen används vid reumatologiska tillstånd och för att behandla cytokinstorm vid CART-behandling samt utanför indikation vid covid-19.

Det är viktigt att patienter med reumatologisk sjukdom även fortsättnings får tillgång till tocilizumab, men för patienter med reumatoid artrit är en möjlighet vid svår bristsituation att byta behandling till en annan IL-6-hämmare, sarilumab (Kevzara).

Efter diskussioner inom NPO reumatiska sjukdomar och LOK (nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer) gäller följande prioriteringar inom reumatologin för att säkerställa att tillgänglig intravenös beredning av tocilizumab används på bästa sätt.

  • Patienter med jättecellsarterit och andra patienter med reumatologiska tillstånd, där byte till subkutan beredning inte är möjlig, kan behandlas med intravenös beredning av tocilizumab.
  • Övriga reumatologiska patienter med behov av IL-6-hämmare ges subkutan beredning och vid brist på tocilizumab kan byte av antireumatisk behandling ske till annan IL-6 hämmare, sarilumab eller annan antireumatisk behandling efter individuell bedömning av patientens behandlande läkare.

Riktlinjen har tagits fram av NPO reumatiska sjukdomar i samarbete med LOK:s arbetsutskott. Arbetet har koordinerats av Cecilia Carlens, ordförande i NPO reumatiska sjukdomar och Åsa Derolf, ordförande i Regions Stockholms läkemedelskommitté och medlem i LOK:s arbetsutskott

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad