Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jämlik hälsa

En vision om jämlik hälsa för hela befolkningen genomsyrar all verksamhet inom Stockholms läns läkemedelskommitté.

Alla människor, oavsett ålder, kön, bostadsort eller sociala, ekonomiska och kunskapsmässiga förhållanden har rätt till effektiv och säker läkemedelsbehandling på lika villkor.

Stockholms läns läkemedelskommitté värderar nyttan och kostnaden för läkemedel och rekommenderar de bästa läkemedlen vid många olika sjukdomar och för mesta möjliga hälsa i hela landstinget. Det innebär också att kunna göra prioriteringar mellan olika sjukdomstillstånd och terapiområden. Jämlik läkemedelsbehandling förutsätter att förskrivare har tillgång till information och fortbildning som är oberoende av kommersiella intressen. Det är läkemedelskommitténs uppgift att erbjuda detta.

Roger Henriksson

– Rätt och rättvis läkemedelsbehandling för alla som är i behov av det, säger Roger Henriksson, professor, överläkare och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Prioriterat område

De senaste åren har Stockholms läns läkemedelskommitté haft särskilt fokus på jämlik hälsa. Alla expertråd har arbetat med att identifiera och åtgärda problem som till exempel underbehandling eller överbehandling inom vissa patientgrupper. Under 2017 är jämlik hälsa ett av läkemedelskommitténs prioriterade förbättringsområden.

Marie-Louise Ovesjö

– En viktig läkemedelsfråga är att använda våra beprövade läkemedel på bästa sätt för att skapa mesta möjliga hälsa i hela befolkningen. Det finns fortfarande utrymme att förbättra förebyggande och behandling av våra folksjukdomar. Där ska Kloka listan vara ett stöd, säger Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

kloka listan

Stockholms läns läkemedelskommitté väljer de bästa läkemedlen för Stockholms läns invånare. Kloka Listans rekommendationer bidrar till en mer jämlik läkemedelsanvändning.