Gå till innehåll

Blodglukosmätare rekommenderas vissa patienter med diabetes typ 2

Publicerad

FreeStyle Libre är ett system för kontinuerlig glukosmätning som sedan tidigare används vid diabetes typ 1. NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen som innebär att en avgränsad grupp patienter med diabetes typ 2 kan få tillgång till metoden. Rekommendationen är ett steg i en stärkt landstingssamverkan kring ny medicinteknik.

NT-rådets rekommendation grundas på en hälsoekonomisk värdering genomförd av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och ett nationellt överenskommet pris. FreeStyle Libre är en medicinteknisk produkt som möjliggör kontinuerlig mätning av blodglukosnivåer. Behovet av att mäta blodglukos med hjälp av stick i fingret och teststickor minskar därför. FreeStyle Libre kan användas av en stor patientgrupp vilket innebär en sammanlagt mycket hög kostnad för sjukvården och risk för ojämlik tillgång för patienterna. Därför har det varit angeläget att genom en hälsoekonomisk värdering väga nyttan mot kostnaden. NT-rådets rekommendation prioriterar de patienter som har störst behov av kontinuerlig glukosmätning: som behandlas med en kombination av bas- och måltidsinsulin och som trots omfattande användning av teststickor har svårighet att kontrollera sina blodglukosnivåer. Användningen ska följas upp av landstingen gemensamt.

Samverkan för jämlik användning av medicinteknik

Landstingen utvecklar nu en utökad samverkan för införande av ny medicinteknik på liknande sätt som man idag arbetar med nya läkemedel. Att NT-rådet avger rekommendationer för vissa medicintekniska produkter är ett led i att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv användning av ny medicinteknik.

– Det är en styrka att landstingen agerar gemensamt kring ny medicinteknik, så att patienter på ett jämlikt sätt får tillgång till nya behandlingsmetoder. Genom att ha gemensam dialog med företag kan man också uppnå priser som gör att behandlingar kan bedömas kostnadseffektiva, säger Mårten Lindström, biträdande ordförande i NT-rådet.

NT-rådet kommer också att arbeta med bedömning av nästa generations insulinpumpar, så kallade hybridpumpar. En hälsoekonomisk värdering av sådana har beställts av TLV. Dessa insulinpumpar bedöms viktiga att hantera genom ett ordnat införande för att få en jämlik hantering i landet, samtidigt som nyttan i förhållande till kostnaden först måste bedömas innan ett införande kan ske.

Senast ändrad