Gå till innehåll

Metoder för gendiagnostik vid bröstcancer i rekommendation till vården

Publicerad

Två produkter för att utföra gendiagnostiska prognostester vid bröstcancer rekommenderas nu till vården. Rekommendationen är framtagen efter medicinska, etiska och hälsoekonomiska överväganden av Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet). Underlag har också inhämtats från Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) som genomfört en hälsoekonomisk bedömning. Produkterna är Onctotype DX och Prosigna och används för att förutsäga risken för metastaser hos bröstcancerpatienter efter operation och inför beslut om cytostatikabehandling. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika. Testerna är avsedda att användas på de patienter där rutinundersökningar inte ger tillräcklig vägledning om patienten bör behandlas med cytostatika eller inte.

  • Rekommendationen innebär ett stöd för regionerna att besluta om användning av testerna och är också i linje med det nationella vårdprogram som finns på området, säger Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige med uppemot 10 000 nya fall och cirka 1400 som dör varje år enligt Socialstyrelsen.

MTP-rådet är regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Senast ändrad