Gå till innehåll

Införandeprojekt ISO-standard 80369-6, även kallat NRFit

Publicerad

ISO 80369-6/NRFit är standarden för neuroaxiala användningsområden och (större) regional anestesi som togs fram 2016 för att minska risken att bland annat läkemedel som är menade för blodbanan ges till nervsystemet, exempelvis epiduralt eller intratekalt, och tvärtom. Nationell samverkansgrupp Läkemedel och Medicinteknik har anlitat en genomförandegrupp för att stödja och samordna regionernas egna aktiviteter. Nationellt gemensamt införande av ISO 80369-6 (NRFit™) är planerat till perioden 2 september till 31 oktober 2024 med en första pilot i region Jämtland-Härjedalen under januari/februari 2024. Varje region bestämmer själv eget datum för införande.

Bakgrund

Det finns idag ett stort problem med ​felaktig användning av Luer-kopplingar (ISO-standard 80369-7) på ​grund av att samma koppling används för ​olika ändamål. ​

​Intravenösa läkemedel, inklusive vätskebehandling, har upprepade gånger felaktigt letts in i nervsystemet och vice versa med allvarliga konsekvenser för patienterna. Det har orsakat dels tillfälliga hjärt- och nervskador men också permanenta skador som paraplegi och till och med dödsfall.​ Varningar och förebyggande åtgärder har införts, exempelvis att markera förpackningar, infarter och katetrar extra tydligt, men misstag med medicinering och vätsketillförsel har ändå fortsatt.

​Att införa en specifik neuroaxial kopplingstyp i form av NRFit förväntas göra vården betydligt säkrare genom att läkemedel avsett för en specifik administreringsväg inte längre kan kopplas till annan än den avsedda.

I februari 2023 beslutade Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket om en uppdragsbeskrivning för nationell samordning som stöd för den omställning som alla regioner behöver genomföra. Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik (NSG LM/MT) är styrgrupp för nationella samordningen av införandet och uppdragsgivare till den genomförandegrupp som koordinerar insatserna och stödjer regionernas kontaktpersoner och införandeprocesser.

Senast ändrad