Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

  • Start
  • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

In English In English
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  1. Mayzent (siponimod)
  2. melflufen (Pepaxto)
  3. mepolizumab (Nucala)
  4. Minjuvi (tafasitamab)
  5. mogamulizumab (Poteligeo)
  6. mosunetuzumab (Lunsumio)
  7. Mylotarg (gemtuzumab ­ozogamicin)
Rekommendationer
Podden Rådet från NT-rådet Knapp
Så arbetar vi

 Kontakt: nt-radet@skr.se