Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Adynovi

ATC-kod: B02BD02
Substans: koagulations-faktor VIII
Läkemedel: Adynovi
Företag (avtalspart): Shire Sweden AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2018-06-01
Avtalsslut: 2020-05-31
Förl.option tom: 2021-05-31

Senast ändrad