Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Cerezyme

ATC-kod: A16AB02
Substans: imiglukeras
Läkemedel: Cerezyme
Företag (avtalspart): Sanofi AB
Recept/ Rekvisition: rekvisition
Avtalsstart: 2017-01-01
Avtalsslut: 2018-12-31
Förl.option tom: 2020-12-31

Senast ändrad