Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Entresto

ATC-kod: C09DX04
Substans: sakubitril/ valsartan
Läkemedel: Entresto
Företag (avtalspart): Novartis Sverige AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2016-04-01
Avtalsslut: 2018-12-31
Förl.option tom: 2020-12-31

Senast ändrad