Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Epclusa

ATC-kod: J05AP55
Substans: sofosbuvir + velpatasvir
Läkemedel: Epclusa
Företag (avtalspart): Gilead Sciences Sweden AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2018-01-01
Avtalsslut: 2019-12-31
Förl.option tom: 2020-12-31

Senast ändrad