Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Harvoni

ATC-kod: J05AP51
Substans: ledipasvir + sofosbuvir
Läkemedel: Harvoni
Företag (avtalspart): Gilead Sciences Sweden AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2018-01-01
Avtalsslut: 2019-12-31
Förl.option tom: 2020-12-31

Senast ändrad