Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Jinarc

ATC-kod: C03XA01
Substans: tolvaptan
Läkemedel: Jinarc
Företag (avtalspart): Otsuka Pharma Scandinavia
Recept/ Rekvisition: rekvisition
Avtalsstart: 2017-04-01
Avtalsslut: 2020-03-31
Förl.option tom: 2021-03-31

Senast ändrad