Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kuvan

ATC-kod: A16AX07
Substans: sapropterin
Läkemedel: Kuvan
Företag (avtalspart): BioMarin International
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2017-11-01
Avtalsslut: 2019-10-31
Förl.option tom: 2020-10-31

Senast ändrad