Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Octanate LV

ATC-kod: B02BD02
Substans: koagulations-faktor VIII
Läkemedel: Octanate LV
Företag (avtalspart): Octapharma Nordic AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2018-06-01
Avtalsslut: 2020-05-31
Förl.option tom: 2021-05-31

Senast ändrad