Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Praluent

ATC-kod: C10AX14
Substans: alirocumab
Läkemedel: Praluent
Företag (avtalspart): Sanofi AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2017-02-01
Avtalsslut: 2018-12-31
Förl.option tom:

Senast ändrad