Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Repatha

ATC-kod: C10AX13
Substans: evolocumab
Läkemedel: Repatha
Företag (avtalspart): Amgen AB
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2016-07-01
Avtalsslut: 2018-12-31
Förl.option tom:

Senast ändrad