Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Xermelo

ATC-kod: A16AX
Substans: telotristatetyl
Läkemedel: Xermelo
Företag (avtalspart): Ipsen
Recept/ Rekvisition: recept 
Avtalsstart: 2018-06-01
Avtalsslut: 2020-05-31
Förl.option tom: 2021-05-31

Senast ändrad