Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Zepatier

ATC-kod: J05AP54
Substans: elbasvir + grazoprevir
Läkemedel: Zepatier
Företag (avtalspart): MSD
Recept/ Rekvisition: recept
Avtalsstart: 2018-01-01
Avtalsslut: 2019-12-31
Förl.option tom: 2020-12-31

Senast ändrad