Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

adukanumab

-

alzheimers sjukdom

Förväntat stor påverkan på sjukvården

2021-04-14

atezolizumab

Tecentriq

neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-04-14

autolog CD34+-berikad cellfraktion transducerad med gen för arylsulfas A

Libmeldy

metakromatisk polydysfori

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2020-06-04

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

Strimvelis

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

belantamab mafodotin

-

multipelt myelom

Ny behandlingsprincip

2020-06-24

brexucabtagene autoleucel

Tecartus

mantelcellslymfom

CAR T-terapi, ny behandlingsprincip

2020-03-19

bulevirtid

Hepcludex

hepatit D


2020-02-19

casirivimab/imdevimab

REGN-Cov2

covid-19

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-09-22

daratumumab

Darzalex

kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myleom

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-01-27

eladokagen exuparvovek

Upstaza

AADC-brist

Hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling

2021-04-14

elivadogen autotemcel

-

adrenoleukodystrofi

Ny behandlingsprincip för sjukdom med hög svårighetsgrad

2021-05-19

evinakumab

-

familjär homozygot hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonmisk värdering

2021-05-06

idekaptagen vikleucel


myelom

Ny behandlingsprincip

2020-10-06

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation Motivering: Datum

Angelägen behandling med ny behandlingsprincip

2019-11-14

inklisiran

Leqvio

hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, stor patientpopulation, liknande användning som PSKC9-hämmare

2020-12-10

krizanlizumab

Adakveo

sickelcellanemi

Ny behandlingsprincip, angelägen behandling

2020-04-02

lisokaptagen maraceucel


B-cellslymfom

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2020-10-06

luspatercept

Reblozyl

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

Reblozyl

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

mogamullizumab

Poteligeo

Sezarys syndrom, mucosis fungoides

Angeläget med nationell samverkan och hälsoekonomisk värdering

2020-03-05

nivolumab

Opdivo

adenocarcinom i magsäck eller esofagus

Ny indikation för PD1-hämmare

2021-06-09

nivolumab

Opdivo

adjuvant vid muskelinvasiv urotelcellscancer

Behöv av hälsoekonomisk värdering

2021-06-09

nivolumab

Opdivo

esofagus- eller cardiacancer efter neoadjuvant kemoradioterapi

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-05-19

nivolumab

Opdivo

kombination med Yervoy vid kolorektalcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-06-09

nivolumab

Opdivo

lungsäckscancer

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-01-13

pembrolizumab

Keytruda

koloncancer

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-10-21

pembrolizumab

Keytruda

neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Ny indikation

2018-03-19

remdesivir

Veklury

covid-19

Behov av hälsoekonomisk värdering och jämlikt införande

2021-03-24

risdiplam

Evrydsi

spinal muskelatrofi

Behov av nationell samverkan och hantering genom nationellt behandlingsråd

2021-03-24

sotrovimab


covid-19

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-09-22

spartalizumab


avancerat melanom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

tafasitamab

-

diffust storcelligt B-cellslymfom

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-05-19

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

metastaserad HER-2-positiv bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering

2021-02-04

valoktokogen roxaparvovek

-

hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling


vosoritid

-

akondroplasi

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik användning

2021-06-09

vutisiran

-

ärftlig transtyretin­amyloidos

Behov av samma hantering som andra läkemedel vid indikationen

2021-06-09


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07