Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Diagnosgrupp

NT-rådets rekommendationer sorterade efter sjukdom.

Övriga diagnosgrupper

  1. Njursjukdomar
  2. Psykisk hälsa