Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Diagnosgrupp

NT-rådets rekommendationer sorterade efter sjukdom.

Övriga diagnosgrupper

  1. Hematologiska sjukdomar
  2. Njursjukdomar
  3. Psykisk hälsa