Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Anna Bratt ny kommunikatör för NT-rådet

Anna Bratt

Anna Bratt

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har lång bakgrund som journalist. Under 15 år arbetade jag på Dagens Nyheter, där jag var medicinreporter på vetenskapsredaktionen under många år. Jag har också varit kommunikatör och chefredaktör för tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Senast kommer jag från LRF Media, där jag var chefredaktör för LRF:s medlemstidning Land Lantbruk.

Vad blir roligast på ditt nya jobb?

– Att få jobba med frågor som rör läkemedel och medicin. Det är extra spännande och meningsfullt att få sprida kunskap om NT-rådets arbete och rekommendationer. Utvecklingen av nya läkemedel går snabbt, och det kommer banbrytande behandlingar framöver. Jag är också chefredaktör för tidningen Evidens, som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté. Det uppdraget handlar också om att sprida nyheter och kunskap om läkemedel, fast till primärvården.

Vilka utmaningar ser du framöver?

– Hälso- och sjukvården står inför svåra beslut det gäller prioritering av läkemedel och behandlingar eftersom samhällets resurser inte räcker till allt. Det är viktigt att skapa förståelse för NT-rådets rekommendationer.

Kontaktuppgifter
Anna Bratt, kommunikatör NT-rådet
Telefon 08-123 131 29, 072-582 31 39

Senast ändrad