Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Avvakta med Kaftrio vid cystisk fibros

NT-rådets rekommendation till regionerna är att fortsätta avvakta med Kaftrio vid behandling av cystisk fibros. TLV har i dagarna återigen beslutat att Kaftrio i kombination med Kalydeco inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Anledningen är att priset företaget begär är långt över vad som TLV bedömer vara rimligt.

– Kaftrio är ett värdefullt läkemedel och det är mycket beklagligt att prissättningen är så hög att det inte kan bedömas kostnadseffektivt och ingå i högkostnadsskyddet. NT-rådet anser att det är mycket angeläget att företaget snarast ansöker om subvention på nytt med en lägre kostnad för behandlingen, säger Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tillsammans med regionerna och läkemedelsföretaget haft trepartsöverläggningar gällande kostnaden för Kaftrio och Kalydeco. Parterna har inte kunnat nå en överenskommelse om avtal då kostnadsnivån är för hög. Det pris som läkemedelsföretaget begär är mycket högre än vad som accepterats för läkemedel vid andra sjukdomar med samma svårighetsgrad.

NT-rådets bedömning är att kombinationsbehandling med Kaftrio och Kalydeco har god effekt och är en värdefull behandling för patienter med cystisk fibros.

– Nu är det läkemedelsföretaget som har bollen. Vi har valt att behålla avvakta-rekommendationen för att vi hoppas att företaget snarast återkommer med en ansökan till TLV. NT-rådet och regionerna kan inte förhandla direkt med företaget eftersom Kaftrio är en behandling som, liksom andra läkemedel mot cystisk fibros, förskrivs på recept och därför behöver hanteras genom förmånsansökan, säger Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet.

NT-rådet

Källa

  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.Kaftrio och Kalydeco ingår inte i högkostnadsskyddet. Beslut 2022-01-27
  2. Avvakta med Kaftrio vid cystisk fibros. 2021-03-31

Senast ändrad