Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Avvakta med Kaftrio vid cystisk fibros

NT-rådet uppmanar regionerna att fortsätta avvakta med Kaftrio för behandling av cystisk fibros. TLV har nyligen sagt nej till subvention av läkemedlet på grund av för högt pris.

Gerd Lärfars

Gerd Lärfars är ordförande i NT-rådet. Varför uppmanar rådet regionerna att vänta med behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco?

– TLV har nyligen beslutat att Kaftrio inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att priset för Kaftrio är väldigt högt, och utan ett avtal som reducerar kostnaden innebär priset mellan 7,7–11,7 miljoner kronor per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med bästa understödjande behandling. Det är flera gånger högre kostnad än vad Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser rimligt för läkemedel vid andra lika svåra sjukdomar.

Vad händer nu?

– Glädjande nog har läkemedelsföretaget Vertex meddelat att de avser att lämna in en ny förmånsansökan till TLV. I och med det så kan det bli fortsatta trepartsöverläggningar mellan regionerna, läkemedelsföretaget och TLV. Med en betydligt lägre kostnad kan det här effektiva läkemedlet bli tillgängligt för patienterna inom läkemedelsförmånerna. I nuläget så ligger alltså bollen hos företaget, inte hos regionerna. Företaget sätter priset, och i det här fallet är det på en helt orimlig nivå!

Vilken roll har NT-rådet i den här processen?

– Kaftrio är ett förmånsläkemedel som skrivs ut på recept, så det är TLV som beslutar om subvention. NT-rådet har en stödjande funktion för regionerna och rekommendationen fungerar som ett komplement till TLV:s förmånsbeslut, med vägledning till regionerna om hur läkemedlet ska användas. NT-rådet kommer inte att fatta något annat beslut än det som TLV tagit.

Vissa patienter kan bli aktuella för läkemedlet redan nu?

– Ja, vi skriver i vår rekommendation att patienter som är i behov av lungtransplantation kan komma i fråga för behandling med Kaftrio efter diskussion med det nationella behandlingsrådet för cystisk fibros. Det gäller de patienter där en försämring av tillståndet hotar möjligheten till transplantation.

Anna Bratt

För mer information

Gerd Lärfars
docent, överläkare i internmedicin, ordförande i NT-rådet
e-post: gerd.larfars@regionstockholm.se
telefon: 08-123 130 40

Senast ändrad