Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Avvakta med Olumiant (baricitinib) vid alopecia areata

NT-rådets rekommendation till regionerna är att avvakta med behandling med Olumiant vid alopecia areata till dess att TLV beslutat huruvida läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna vid den indikationen.

Olumiant är ett förskrivningsläkemedel som i dag omfattas av läkemedelsförmånerna för behandling av reumatoid artrit och atopisk dermatit. Marknadsföringsgodkännandet för Olumiant har utökats med indikationen behandling av svår alopecia areata hos vuxna patienter. Eftersom denna indikation ännu inte omfattas av läkemedelsförmånerna uppmanas företaget att göra en förmånsansökan hos TLV.

Till dess att TLV beslutat om Olumiant ska ingå i läkemedelsförmånerna även vid alopecia areata, rekommenderar NT-rådet att regionerna avvaktar med införande av Olumiant vid den aktuella indikationen, för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.

NT-rådet avser inte att komma med någon ny rekommendation om TLV fattar beslut om förmån, utan vägledning kring användning av Olumiant planeras då att ges av de regionala läkemedelskommittéerna.

NT-rådet

Senast ändrad