Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

CAR T-cellsbehandling prioriteras ned vid lymfkörtelcancer

Effekten av CAR T-cellsbehandlingen Kymriah vid diffust storcelligt B-cells-lymfom är mycket osäker. Det medför att en bedömning av nyttan i förhållande till kostnaden för behandlingen inte kan göras. NT-rådet rekommenderar därför regionerna att inte använda Kymriah vid denna cancersjukdom.

CAR T är en helt ny behandlingsprincip där patientens celler tas ut ur kroppen, genmodifieras på ett laboratorium och sedan återförs till patienten. De behandlade cellerna ska då känna igen och döda cancerceller. Behandlingsmetoden har prövats vid olika cancersjukdomar och NT-rådet har tidigare rekommenderat regionerna att använda Kymriah (tisagenlekleucel) vid en blodcancersjukdom hos barn, akut lymfatisk B-cells-leukemi.

Den rekommendation som NT-rådet ger idag avser en cancersjukdom i den del av immunförsvaret som kallas lymfsystemet. Det är vita blodkroppar av typen B-lymfocyter som är skadade vid diffust storcelligt B-cells-lymfom.

– Det är en mycket allvarlig sjukdom som ofta har dålig prognos. Det är angeläget med nya behandlingar, men det är osäkert om Kymriah fungerar väl för det här tillståndet. Företaget som marknadsför produkten har inte presenterat studier som tydligt visar det, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.

Det innebär att det har varit omöjligt att beräkna de hälsoekonomiska effekterna av att börja använda Kymriah i Sverige vid diffust storcelligt B-cells-lymfom. Behandlingens värde i förhållande till kostnaderna går inte att bedöma med den information som hittills lämnats in till myndigheten TLV som bistår NT-rådet med hälsoekonomiska beräkningar.

– CAR T-cellsbehandlingar ställer mycket höga krav på sjukvården, bland annat med omfattande certifiering av de kliniker som ska utföra behandlingen. Vi måste veta att metoden är hälsoekonomiskt försvarbar för att kunna införa den. Risken är annars stor att vi tar resurser från andra effektiva behandlingar, säger Gerd Lärfars.

För mer information, kontakta:

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet
Telefon: 08-123 130 40
E-post: gerd.larfars@regionstockholm.se

Senast ändrad