Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Darzalex kan användas i pilotprojekt

Läkemedlet daratumumab (Darzalex) kommer inom kort att kunna erbjudas till patienter med benmärgscancer i Sverige som en del av ett pilotprojekt. Den rekommendationen ger NT-rådet till landsting och regioner idag.

– Det är en potentiellt viktig behandling för en svår och obotlig sjukdom. NT-rådet prioriterade tidigt detta läkemedel för nationellt ordnat införande. Vi har sedan arbetat intensivt för att hitta en lösning för att kunna använda det, trots att priset för daratumumab är mycket högt, säger Freddi Lewin, docent, överläkare onkologi och ledamot i NT-rådet.

Idag presenterar NT-rådet en modell för användning av Darzalex som monoterapi vid multipelt myelom. Efter förhandling med företaget bakom läkemedlet finns nu ett avtal som ger återbäring på priset vid användning. Det innebär att behandlingen kan betraktas som kostnadseffektiv, alltså att nyttan motsvarar kostnaden. En förutsättning för att få det avtalade priset är att all användning registreras i det nationella kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel.

− En avtalskonstruktion som bygger på separat registrering i register är egentligen inte önskvärd för landstingen. Vi har accepterat det som ett pilotprojekt i det här fallet eftersom syftet är rättvis och jämlik användning av läkemedel vid en cancertyp med hög svårighetsgrad.

Läkemedlet daratumumab är en antikropp som innebär ett nytt sätt att angripa elakartade myelomceller. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslöt i slutet av förra året att daratumumab inte ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom företaget inte kunnat visa att nyttan av läkemedlet motsvarar kostnaden.

Läs hela rekommendationen Pdf, 1.2 MB.

Tidigare kommunikation om daratumumab.

Senast ändrad