Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Evrysdi inkluderas i rekommen­dationen för läkemedel mot SMA

NT-rådet har beslutat att rekommendera läkemedlet Evrysdi (risdiplam) för behandling av vissa patienter med SMA (spinal muskelatrofi). Rekommendationen avser samma patientgrupp som idag omfattas av rekommendationen för Spinraza (nusinersen).

Evrysdi och Spinraza bedöms ha likvärdig effekt och har liknande verkningsmekanism. Evrysdi rekommenderas i första hand då det är en enklare behandling för patienten, och även för vården, samt bedöms i flertalet fall ha en lägre kostnad jämfört med Spinraza.

Företaget som marknadsför Evrysdi fick avslag i oktober på sin förmånsansökan hos TLV då kostnaden för att använda Evrysdi bedömdes för hög i förhållande till nyttan. TLV hade inte möjlighet att inkludera en jämförelse av nyttan i förhållande till kostnaden för det likvärdiga läkemedlet Spinraza i sin hälsoekonomiska värdering. Detta för att TLV på grund av sekretess inte känner till regionernas avtalade pris för Spinraza.

– NT-rådet initierar normalt inte förhandlingar för läkemedel som fått avslag på förmånsansökan hos TLV. I det här fallet gjordes ett undantag då NT-rådet kunde jämföra de avtalade priserna för Evrysdi och Spinraza och för att det är angeläget att ha flera olika behandlingsalternativ för SMA, säger Gerd Lärfars, NT-rådets ordförande.

Regionernas förhandlingsgrupp genomförde förhandlingen med läkemedelsföretaget. NT-rådet har gjort bedömningen att med den avtalade rabatten är det möjligt att rekommendera Evrysdi för den patientgrupp som sedan tidigare omfattas av rekommendationen för Spinraza. Ur patientperspektiv är Evrysdi en väsentligt enklare behandling.

– Vi har full förståelse för att patienter som hittills inte fått behandling med Spinraza hade hoppats på att få tillgång till Evrysdi. Det är djupt olyckligt att företagens prissättning i det här fallet hindrar att en bredare patientgrupp får tillgång till läkemedlen. NT-rådets ambition och målsättning är dock att utöka rekommendationen till att omfatta en större grupp patienter med SMA. Men det kräver att läkemedelsföretagen tar ansvar och erbjuder läkemedlen till en lägre kostnad, säger Gerd Lärfars.

NT-rådets rekommendation vägleds av den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården, som säger att ju större behovet är, desto mer resurser kan en insats få ta i anspråk. I nuläget omfattar rekommendationen barn med SMA enligt vissa kriterier, det vill säga de patienter som har högst svårighetsgrad och störst visad nytta av behandlingen. Att behandlingarna inte kan rekommenderas till en större patientgrupp, som inkluderar vuxna patienter med SMA typ 3, beror på att läkemedlen är så högt prissatta att kostnaden i förhållande till nyttan för denna grupp blir långt över vad som normalt accepteras för andra lika svåra sjukdomstillstånd.

NT-rådet

Källa

  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Evrysdi ingår inte i högkostnadsskyddet. Beslut 2021-10-22

Senast ändrad