Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Fler kan få kolesterolsänkande läkemedel

NT-rådet rekommenderar landstingen att läkemedlen Repatha och Praluent kan användas för en bredare patientgrupp än tidigare. Detta efter förmånsbeslut från TLV och att förhandlingar mellan landstingen i samverkan och företagen lett till sänkta kostnader för dessa blodfettsänkande läkemedel.

Repatha (evolocumab) och Praluent (alirokumab) är så kallade PCSK9-hämmare. De är antikroppar som leder till minskad nedbrytning av LDL-receptorer vilket i sin tur ger en sänkning av kolesterolnivåerna i blodet.

– Det som är nytt i den här rekommendationen är att behandling med PCSK9-hämmarna kan påbörjas vid lägre värden av LDL-kolesterol än vi tidigare rekommenderat, säger Mårten Lindström, överläkare kardiologi, Sydöstra sjukvårdsregionen och biträdande ordförande i NT-rådet.

Enligt den nya rekommendationen kan Repatha vara ett behandlingsalternativ för patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med läkemedel av typen statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,5 mmol/l eller högre. För Praluent är motsvarande värde 3,0 mmol/l.

– Fler kommer alltså att kunna behandlas med dessa nya värden och det är ett resultat av att förhandlingarna mellan landstingen och företagen lett till lägre kostnader. Men behandling med PCSK9-hämmare ska även fortsättningsvis initieras av specialister inom kardiologi, endokrinologi eller internmedicin, säger Mårten Lindström.

NT-rådet rekommenderar landstingen att i första hand välja Repatha som är det mest kostnadseffektiva alternativet.

För de flesta patienter med högt kolesterolvärde är behandling med andra blodfettsänkande läkemedel som statiner och ezetemib i kombination med kostomläggning tillräckligt.

Karin Nordin

Senast ändrad