Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Fler med hepatit C kommer erbjudas läkemedel

Läkemedelsbehandling av hepatit C har hittills varit begränsad till de svårast sjuka patienterna. I en ny rekommendation till landsting och regioner öppnar NT-rådet upp för behandling av alla som har kronisk hepatit C.

Sedan 2014 har det kommit flera nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-infektion. Läkemedlen är mycket effektiva och patienter med kronisk hepatit C kan nu botas genom en kortare läkemedelsbehandling.

Fram tills nu har möjligheten att få behandling varit begränsad till de svårast sjuka patienterna av kostnadsskäl. I den nya rekommendationen som rådet för nya terapier, NT-rådet, nu utfärdar är den begränsningen borttagen. Som grund för rekommendationen om hepatit C-behandling finns avtal mellan landstingen och läkemedelsföretagen som tagits fram i samverkan med myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

− Den nya rekommendationen är ett resultat av en gemensam strävan under flera år från läkare, patientföreningar, landsting, myndigheter, läkemedelsföretag och NT-rådet för att tillgängliggöra denna behandling för våra patienter. Det har lett till att kostnaden för behandling av en patient sjunkit med flera hundra tusen kronor och vi kan nu erbjuda fler läkemedelsbehandling, säger Gerd Lärfars, överläkare i internmedicin och ordförande i NT-rådet.

Sedan läkemedlen introducerades har förhandlingar genomförts i flera omgångar mellan företagen och landstingen vilket har resulterat i uppdaterade rekommendationer. Läkare i landsting och regioner har följt rekommendationerna från NT-rådet vilket har bidragit till att göra de fortsatta förhandlingarna framgångsrika.

Hepatit C är en sjukdom som långsamt försämrar leverns funktion och i vissa fall utvecklas till levercancer. Det finns cirka 45 000 personer med kronisk hepatit C i Sverige idag. Alla som behöver det kan få läkemedelsbehandling, men alla kan inte erbjudas läkarbesök hos specialist samtidigt. Därför kan klinikerna behöva prioritera att först behandla dem som har störst behov, till exempel de som redan fått påverkan på levern, levertransplanterade patienter och kvinnor som önskar bli gravida.

WHO har satt som mål att minska antalet insjuknade i hepatit C med 90 procent till år 2030.

− Nu tar vi nästa steg mot det målet. När fler behandlas minskar också smittspridningen. Det är verkligen glädjande att de som behöver det får tillgång till de här mycket effektiva läkemedlen.

Omkring 2 000 patienter med nyupptäckt hepatit C-infektion anmäls enligt Smittskyddslagen per år i Sverige. Injektionsmissbruk är den idag dominerande smittvägen.

Vid behandling av aktiva missbrukare krävs särskilda resurser och väl utvecklat samarbete samt ett multidisciplinärt omhändertagande. Utöver infektionsmedicinsk kompetens bör det även innefatta nära kontakt med beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten där parallell behandlingsmöjlighet av beroendet är viktigt.

Läs hela rekommendationen från NT-rådet här. Pdf, 604.7 kB.

Beslut om att ingå i läkemedelsförmån från TLV.

Senast ändrad