Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Frågor och svar om NT-rådet

Varför ska NT-rådet ge rekommendationer om läkemedel som redan godkänts av Läkemedelsverket/EMA?

Svar på den och andra frågor om NT-rådet och hälsoekonomi finns i vår nya broschyr:

Frågor och svar om NT-rådet

Ladda ner här.
Vill du ha en tryckt folder skickad till dig? Mejla janusredaktionen.hsf@sll.se

Senast ändrad