Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Genterapi först ut i nordiskt samarbete

Genterapin Zynteglo blir det första läkemedlet som förhandlas gemensamt av de nordiska länderna. Syftet är att få bra villkor och snabb tillgång till det nya läkemedlet.

Zynteglo är en genterapi som används vid β-thalassemi med en icke-β0/β0-genotyp hos vuxna och barn från 12 år. Sjukdomen beror på brist på hemoglobin, vilket leder till blodbrist som kan bli så svår att regelbundna blodtransfusioner krävs. NT-rådet beslutade om nationell samverkan för läkemedlet förra året. Den hälsoekonomiska värderingen har sedan dess gjorts gemensamt inom de nordiska ländernas HTA-samverkan Finose.

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har bjudit in läkemedelsbolaget BlueBird Bio, som marknadsför Zynteglo, till en gemensam förhandling för de nordiska länderna. Zynteglo blir därmed det första nya läkemedlet som är aktuellt för en nordisk avtalsförhandling.

– Målet är att säkra en jämlik och tidsmässigt synkroniserad tillgång i de nordiska länderna. Vi behöver också nå en acceptabel kostnad, säger Mikael Svensson, som är förhandlingskoordinator i regionernas samverkansmodell för läkemedel.

En representant från varje land deltar i förhandlingarna, som inleds i juni. Avsikten är få gemensamma avtalsvillkor för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det blir sedan upp till varje land att bestämma om behandlingen ska införas i sjukvården.

NT-rådet kommer därför, precis som vanligt, att ta fram en rekommendation till regionerna. Den baseras bland annat på resultatet av den nordiska förhandlingen och den hälsoekonomiska utvärderingen från Finose och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Kontaktperson: Mikael Svensson, tel 08-452 77 35, mikael.svensson@skr.se

Anna Bratt

Senast ändrad