Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Geografiska skillnader i användning av prostataläkemedel har minskat

De geografiska skillnaderna i tillgång på läkemedlen av Xtandi (enzalutamid) och Zytiga (abirateron) vid prostatacancer har sjunkit under de senaste åren och variationen i dag framstår som begränsad. Det visar en ny rapport som Livscykelfunktionen har gjort om det nationella införandet av de två läkemedlen.

– Vi ser inga tydliga tecken på att socioekonomiska faktorer påverkade sannolikheten att få läkemedlen efter att de fått subvention. Men då hade de dock redan distribuerats via rekvisition ett flertal år, säger Love Linnér, som är handläggare i Region Stockholm.

Rapporten baseras på analyser utförda på Karolinska Institutet.

– Det är visserligen lång tid sedan Xtandi och Zytiga introducerades på marknaden men läkemedlen är ändå högaktuella, säger Love Linnér. Nya indikationer tillkommer fortfarande och liknande substanser är på väg in på marknaden. I analysen framkommer en genomgående skillnad i behandlingslängd mellan de två läkemedlen. Det kan enligt rapporten vara intressant att undersöka vidare baserat på kvalitetsregisterdata. Förutom ur patientperspektiv är det viktigt ur prissättningssynpunkt, eftersom läkemedlen har antagits ge likvärdiga effekter baserat på indirekta jämförelser trots skillnader i verkningsmekanism, säger Love Linnér.

Anna Bratt

Senast ändrad