Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Höga priser fördröjde positiv rekommendation för myelom­läkemedel

Ett flertal nya läkemedel för behandling av multipelt myelom har under de senaste åren introducerats på den svenska marknaden. Det tog emellertid lång tid mellan att läkemedlen blev godkända till att de fick en slutlig NT-rekommendation. Det visar en ny rapport som Livscykelfunktionen, en del av Regionernas samverkansmodell för läkemedel, har gjort om det nationella införandet av läkemedlen Kyprolis, Ninlaro och Darzalex.

– Det har varit en viktig målsättning för NT-rådet att nå fram till en positiv rekommendation för dessa viktiga läkemedel. Men tyvärr har det varit svårt, mycket beroende på företagens höga prissättning, och att vissa av läkemedlen är tänkta att ges i kombination med andra mycket dyra läkemedel. Det gör att kostnaden för vunnen hälsa har varit alltför hög vid den första värderingen, säger Gerd Lärfars, som är ordförande för NT-rådet.

För att möjliggöra en positiv rekommendation var det därför nödvändigt med prisförhandlingar med respektive företag.

– För ett läkemedel har processen varit extra komplicerad då företaget valde att avbryta NT-rådets process för att istället ansöka om att ingå i läkemedelsförmånerna hos TLV, vilket ytterligare fördröjt rekommendationsbeslutet för det läkemedlet.

Rapporten visar också att användningen av ett av de nya läkemedlen i dagsläget inte är geografiskt jämlik. Det beror troligtvis på bristande följsamhet till rekommendationen i vissa regioner, men kan också vara kopplat till vårdstrukturen och hur patienter remitteras.

Anna Bratt

Senast ändrad