Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Immunterapi vid bröstcancer rekommenderas inte längre

NT-rådet rekommenderar inte längre Tecentriq i kombination med paklitaxel vid spridd trippelnegativ bröstcancer. En ny studie visar ingen effekt av behandlingen.

NT-rådet har tidigare rekommenderat regionerna att använda en kombinationsbehandling med Tecentriq (atezolizumab) och kemoterapiläkemedlet paklitaxel vid återfall i trippelnegativ bröstcancer.

Rekommendationen baserades på en studie som visade bättre överlevnad hos dem som fått Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel (som är paklitaxel i en annan beredningsform) jämfört med bara nab-paklitaxel. NT-rådet valde dock att rekommendera behandling med Tecentriq och paklitaxel, eftersom paklitaxel är ett likvärdigt och billigare alternativ.

Ingen skillnad i överlevnad

Nu har en annan studie visat att det inte är någon skillnad i överlevnad hos kvinnor som fått Tecentriq i kombination med paklitaxel, jämfört med enbart paklitaxel.

– Det negativa resultatet i studien är en stor besvikelse. Kombinationen Tecentriq och nab-paklitaxel är fortfarande för dyr i förhållande till effekten. Det är ett väldigt tråkigt besked till patienterna, säger Freddi Lewin, som är överläkare i onkologi, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

NT-rådet är medvetet om behovet av nya behandlingsalternativ för de kvinnor som får återfall i trippelnegativ bröstcancer.

– Vi följer utveckling noga för att kunna uppdatera vår rekommendation om förutsättningarna förändras vad gäller de vetenskapliga underlagen eller ur ett kostnadsperspektiv, säger Freddi Lewin.

Anna Bratt

För mer information

Freddi Lewin
docent, överläkare i internmedicin, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.
e-post: freddi.lewin@me.com
telefon: 070-49 64 925

Gerd Lärfars
docent, överläkare i internmedicin, ordförande i NT-rådet
e-post: gerd.larfars@regionstockholm.se
telefon: 08-123 130 40

Anna Bratt
kommunikatör NT-rådet
telefon: 072-582 31 29

Senast ändrad