Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kadcyla bör ges för att minska risk för återfall i HER2-positiv bröstcancer

Patienter med HER2-positiv bröstcancer som är tumörfria efter operation, men har levande tumörceller kvar i bortopererad vävnad efter tidig medicinsk behandling, bör få Kadcyla (trastuzumab emtansin). Den rekommendationen ger NT-rådet till landets regioner.

– Det här är ett viktigt steg i vår strävan efter att de som är kliniskt tumörfria efter den primära behandlingen av sin bröstcancer ska slippa återfall. Dessutom sker detta till en acceptabel kostnad, säger Freddi Lewin, som är docent, överläkare i onkologi, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

Läkemedlet Kadcyla används i dag för att behandla patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som redan har behandlats med Herceptin (trastuzumab) och cytostatika. NT-rådets nya rekommendation gäller adjuvant behandling (efterbehandling) av patienter med tidig HER2-positiv bröstcancer. De har genomgått läkemedelsbehandling följt av operation och strålbehandling. Vid operationen fann man tumörceller i den vävnad som tagits bort, och patienterna har därför en risk för återfall i sjukdomen.

Syftet med den nya behandlingen med Kadcyla är att minska risken för återfall. En studie har visat att behandlingen är bättre för denna patientgrupp jämfört med tidigare efterbehandling med (Herceptin) trastuzumab. Den randomiserade fas III-studien Katherine med 1486 patienter visar att den sjukdomsfria treårsöverlevnaden är 88 procent bland kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer som fick Kadcyla (trastuzumab emtansin) jämfört med 77 procent bland kvinnor som fick Herceptin (trastuzumab).

Kadcyla består av två delar: trastuzumab och DM1. Trastuzumab är en antikropp som binds på proteinet human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2). HER2 finns i stora mängder på ytan av vissa cancerceller och stimulerar celltillväxten. När trastuzumab binds till HER2-proteinet stoppas tillväxten av cancerceller. DM1 är en substans mot cancer som blir aktiv när Kadcyla kommer in i cancercellen.

Anna Bratt

Senast ändrad