Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Längre väntan på vissa rekommendationer

Det kan ta längre tid för NT-rådet att ge rekommendationer om läkemedel framöver. Orsaken är ett ökat behov av utredningar från TLV.

NT-rådet har under det senaste året sett en ökad efterfrågan på rekommendationer kring användning av läkemedel inom regionernas hälso- och sjukvård. Det gäller främst inom områden där det kommer många nya behandlingar som särläkemedel, ATMP och onkologi. NT-rådet har därför beställt betydligt fler hälsoekonomiska värderingar inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) klinikläkemedelsuppdrag än tidigare.

Tar längre tid

På grund av den högre efterfrågan på hälsoekonomiska värderingar har TLV inte möjlighet att bemanna utredningar lika snabbt som tidigare. Det kommer att påverka NT-rådets arbete eftersom det innebär att det tar längre tid att få det underlag som krävs för beslut om en rekommendation.

NT-rådet och TLV har diskuterat den nya situationen. I nuläget kommer NT-rådet att hantera det genom att rådet kontinuerligt prioriterar bland de beställningar av hälsoekonomiska värderingar som görs hos TLV så att de mest angelägna kan hanteras först.

Utveckla processen

- De hälsoekonomiska värderingarna har en nyckelroll i den nationella processen för ordnat införande. Vi väntar oss en fortsatt ökning på marknaden av läkemedel vid sällsynta diagnoser, cancerområdet och ATMP som behöver hanteras genom NT-rådet och TLV:s klinikläkemedelsuppdrag. Vi hoppas därför att förutsättningarna för TLV förbättras framöver så att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla processen med ordnat införande, säger Gerd Lärfars, som är ordförande för NT-rådet.

Anna Bratt

För mer information

Gerd Lärfars
docent, överläkare i internmedicin, ordförande i NT-rådet
e-post: gerd.larfars@regionstockholm.se
telefon: 08-123 130 40

Anna Bratt
kommunikatör NT-rådet
telefon: 072-582 31 29

Senast ändrad