Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationell samverkan för läkemedel vid cystisk fibros

NT-rådet har beslutat att läkemedlen Symkevi och Kalydeco ska hanteras i processen för nationell samverkan.

Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) är ett läkemedel mot cystisk fibros som ännu inte är godkänt för försäljning i Sverige. När det blir tillgängligt behöver företaget bakom läkemedlet ansöka om att det ska ingå i förmånssystemet. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till landsting och regioner om hur läkemedlet ska användas.

Ivakaftor (Kalydeco) mot cystisk fibros, som sedan tidigare finns på den svenska marknaden, kommer att hanteras på samma sätt. Detta sker i samband med hanteringen av Symkevi.

Karin Nordin

Senast ändrad