Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationellt införande av hepatit C-läkemedel upphör

NT-rådet avslutar det ordnade införandet av läkemedel mot hepatit C. Regionernas läkemedelskommittéer tar vid årsskiftet över ansvaret för behandlingsrekommendationerna.

Direktverkande läkemedel mot sjukdomen hepatit C har funnits på marknaden sedan 2014. De har ingått i den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel i Sverige.

Hepatit C- läkemedlen är nu en etablerad behandling inom den svenska sjukvården och ingår därför inte längre i NT-rådets uppdrag. Från 1 januari 2021 avslutar NT-rådet därmed det ordnade införandet och kommer inte att ge fler nationella rekommendationer som rör dessa läkemedel. Kontaktpersoner inom regionerna har fått information om förändringen.

Nya återbäringsavtal

Under hösten 2020 har regionerna och läkemedelsföretagen förhandlat fram nya återbäringsavtal som innebär att regionerna och staten får en viss återbäring på kostnaderna för läkemedlen.

De läkemedel som omfattas av avtal och därmed reducerad kostnad är Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Vosevi samt Zepatier. Avtalen gäller från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Anna Bratt

Senast ändrad