Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nej till Perjeta adjuvant vid tidig bröstcancer

NT-rådet rekommenderar landstingen att inte använda Perjeta (pertuzumab) som adjuvant behandling vid HER-2-positiv tidig bröstcancer. Det kliniska värdet av att lägga till pertuzumab till den standardbehandling som redan finns är begränsat. NT-rådet bedömer därför att kostnaden för läkemedlet inte står i rimlig relation till nyttan.

Pertuzumab är en antikropp som kan användas för behandling av så kallad HER-2-positiv bröstcancer. Pertuzumab ges som tilläggsbehandling till dagens standardbehandling som består av läkemedlet trastuzumab kombinerat med cellgifter. NT-rådet rekommenderar sedan tidigare landstingen att använda pertuzumab vid bröstcancer med metastaser samt vid lokalt avancerad HER2-positiv bröstcancer. Den rekommendation som NT-rådet utfärdar idag gäller pertuzumab som adjuvant behandling vid tidig bröstcancer med hög risk för återfall. NT-rådet rekommenderar landstingen att inte använda pertuzumab i dessa fall.

– NT-rådet arbetar för rättvis och jämlik användning av läkemedel för alla patienter och patientgrupper. Samhällets resurser är begränsade och här är priset på läkemedlet för högt i förhållande till den nytta som pertuzumab ger i just den här situationen, säger Freddi Lewin, överläkare, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

En majoritet av patienterna blir botade med dagens standardbehandling, utan tillägg av pertuzumab. Femårsöverlevnaden för den här patientgruppen är omkring 85 procent. NT-rådet bedömer därför att sjukdomens svårighetsgrad vid tidig bröstcancer är lägre än vid metastaserad bröstcancer där merparten dör av sin cancersjukdom.

– Två av hundra behandlade patienter får stor nytta av läkemedlet. Men för hela patientgruppen är effekten liten och de allra flesta har ingen nytta av behandlingen. Det finns inget sätt att på förhand välja ut de patienter som skulle ha nytta av läkemedlet och alla som behandlas utsätts för risken för biverkningar som hjärtsvikt och frekventa diarréer, säger Freddi Lewin.

Hela rekommendationen. Pdf, 838.8 kB.

Karin Nordin

Senast ändrad