Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådet kommenterar: Patienter betalar för cancervård

Läkartidningen skriver i en artikel att cancerpatienter betalar dyr immunterapi ur egen ficka i väntan på rekommendation från NT-rådet.

Den immunterapi som beskrivs i Läkartidningens artikel gäller de så kallade checkpointhämmarna, där PD1-hämmare och PD-L1-hämmare ingår.

NT-rådet har löpande sedan 2015 utvärderat dessa läkemedel och givit ett stort antal rekommendationer om hur de ska användas. Detta har gjorts för fem olika läkemedel och elva olika indikationer (cancerformer) för dessa läkemedel. Generellt har det tagit omkring 3–4 månader efter godkännande av läkemedlet eller den nya indikationen tills rekommendation från NT-rådet har utfärdats. NT-rådet har inte sagt nej till någon indikation ännu, men i något fall har rekommendationen begränsats till vissa patientgrupper. En förutsättning för att NT-rådet ska yttra sig är att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt läkemedlet för den aktuella indikationen (cancerformen).

Försäljningsstatistik från 2017 visade på en ökande användning av dessa läkemedel i hela landet. Det går dock inte att följa vid vilken indikation dessa läkemedel används med denna statistik.

Med anledning av den stora inflödet av nya indikationer för dessa läkemedel, har NT-rådet sedan november 2018 infört en ny process för att förenkla och påskynda processen till rekommendation. Läs om den här.

Läkartidningens artikel.

NT-rådet

Senast ändrad