Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ändrade rekommendationer av PD-1- och PD-L1-hämmare

Opdivo, Tecentriq och Keytruda vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer Pdf, 279.9 kB.

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda eller Tecentriq i andra hand vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda eller Tecentriq i andra hand vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

Opdivo i kombination med Yervoy, Keytruda i kombination med Inlyta samt Bavencio i kombination med Inlyta vid avancerad njurcellscancer Pdf, 241.4 kB.

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo i kombination med Yervoy bör användas i första linjen vid behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.

Bavencio i kombination med Inlyta kan användas i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna oberoende av prognostisk riskgrupp.

Keytruda används inte i kombination med Inlyta i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna.

Opdivo och Keytruda behandling av malignt melanom Pdf, 205.3 kB.

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda i andra hand vid behandling av malignt melanom

Opdivo och Keytruda för adjuvant behandling av melanom Pdf, 253.3 kB.

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda i andra hand vid adjuvant behandling av melanom med hög risk för recidiv.

Bavencio vid merkelcellskarcinom Pdf, 252.1 kB.

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”kan användas” till ”bör användas”.

Bavencio bör användas för behandling av vuxna patienter med metastaserad merkelcellskarcinom (MCC).

Libtayo vid kutan skivepitelcancer Pdf, 197.5 kB.

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”används inte” till ”kan användas”.

Libtayo kan användas för behandling av metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer (CSCC).

Senast ändrad