Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådet rekommenderar inte längre Lartruvo vid mjukdelssarkom

Preliminära resultat från en fas III-studie av Lartruvo (olaratumab) har tillkännagivits. Den visar att Lartruvo i kombination med doxorubicin inte är mer effektivt än enbart doxorubicin med avseende på förlängd överlevnad hos patienter med mjukdelssarkom.

Lartruvo är föremål för villkorat godkännande. Med anledning av resultaten rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att inga nya patienter startar behandling med Lartruvo.

NT-rådet har därför 2019-01-25 dragit tillbaka sitt yttrande gällande Lartruvo.

Information från EMA om Lartruvo.

Senast ändrad