Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nya läkemedel förtjänar en ansvarsfull debatt

Det är viktigt med en jämlik och snabb tillgång till effektiva läkemedel. Men den snabba läkemedelsutvecklingen innebär också stora utmaningar, inte minst ekonomiska, skriver företrädare för NT-rådet med flera i en replik i SvD.

Senast ändrad