Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nya läkemedel tema för webbinarium

Hur går det till när NT-rådet värderar och prioriterar nya läkemedel? I NT-rådets webbinarium fick riksdagspolitiker, tjänstemän i regionerna och patientföreträdare inblick i arbetet.

Lina Nordquist (L) och Gerd Lärfars

RIksdagsledamot Lina Nordquist (L) och Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet.

Behovet av tydliga rekommendationer om nya och ofta dyra läkemedel ökar hos regionerna.

– Vi märker av ett större intresse både för våra rekommendationer och för vårt arbete i stort, inte minst i dessa tider, säger Gerd Lärfars, som är NT-rådets ordförande.

NT-rådet höll därför ett digitalt seminarium den 24 mars tillsammans med riksdagspolitikern Lina Nordquist (L) riktat bland annat till riksdagspolitiker och tjänstemän i regionerna. Även patientföreträdare deltog i webbinariet, som hade rubriken Nya läkemedel och begränsade resurser.

Klara kostnaderna

– Många människor är glada för de nya läkemedlen som kommer, men samtidigt oroade för hur vi ska klara kostnaderna. Samtidigt är det få som är kunniga i de här frågorna, och därför är jag glad att få hålla den här förmiddagen tillsammans med NT-rådet, sade Lina Nordquist, när hon hälsade de drygt 40 deltagarna välkomna.

Webbinariet handlade bland annat om läkemedlets väg från forskning till patient. Deltagarna fick också en fördjupad inblick i NT-rådets arbete, där också patientsamverkan är en viktig del. För att se komplexiteten i arbetet med att ta fram rekommendationer till landets regioner fick deltagarna också ta fram en rekommendation för ett fiktivt läkemedel vid en påhittad sjukdom.

Förutom Gerd Lärfars och Lina Nordquist deltog även Jan Liliemark (professor, SBU), Ricard Nergårdh (överläkare Region Uppsala) och Andreas Hager (rådgivare patientsamverkan).

Anna Bratt

Senast ändrad